Na contact met Willy Cornelissens van de erfgoedkring Breesgata, gehuisvest in het voormalige boswachtershuis van het kasteel, zijn er enkele nieuwe inzichten over het verblijf van Joe in Brasschaat.

Het Kasteel van de Familie Thys

Het kasteel waarvan sprake blijkt tegenwoordig het kasteel van Brasschaat te zijn, ook gekend als ‘t Goed van Born. Het kasteelpark is stadspark geworden en de stallingen waar Joe over spreekt is de ‘Vagevuurhoeve’ of de ‘Hemelhoeve’. De Vagevuurhoeve is ondertussen afgebroken en op die plaats is nu een school opgetrokken. De ‘Hemelhoeve’ staat er nog steeds, al werd die ook na de oorlog verbouwd en uitgebreid.  Willy bezorgde wat meer info over de geschiedenis van het kasteel.

Le Lion Rouge

De afspanning bestaat nog steeds en heet nu gewoon ‘de Roode Leeuw’.

het “Rode Klooster”

‘Een Rood Klooster is niet bekend.  Er heeft wel een ‘Klooster Bethanie’ bestaan, waarnaar de wijk Bethanie in Brasschaat is genoemd.  Dit klooster situeerde zich op het huidige kruispunt van de Bethanielei / Ploegsebaan. Werd in 1900 opgebouwd maar na het uitbreken van WO I in 1914 afgebroken, er is wel gesuggereerd dat dit zou gebombardeerd zijn maar daar zijn geen gegevens van terug te vinden.  Heb destijds met het onderzoek voor ons boek gesproken met een gewezen kolonel van het kamp in Brasschaat over het feit dat ik in oude geschriften van het gemeentearchief niets over de afbraak of het dynamiteren van het klooster terugvond, zijn antwoord was dat de genie van het leger dit wel zou afgebroken hebben.  Dit klooster en ook een reeks huizen die in het schootsveld van de buitenste fortengordel rond Antwerpen stonden moesten verdwijnen.  In de uitgestippelde Erfgoedroute Brasschaat 2017 voor Erfgoeddag op 23 april is dit in de route (punt 10) mee opgenomen. Anekdote hierover is ook dat de huisjes in het centrum van de wijk met de bakstenen van het gewezen klooster zijn opgebouwd, momenteel nog aanwezig waarvan er intussen een aantal wel een gedeeltelijke verbouwing hebben ondergaan.’

Joe heeft dus waarschijnlijk die dynamitering meegemaakt. Het bericht van het klooster komt er in een brief van 8 september, “kolossale slag 15:40”. Als dat enigszins overeenkomt met de vernietiging van het Bethanie klooster dan zal ook dat losse eindje aaneen geknoopt zijn.

Dokter Van Looveren

‘Over Dr. Van Looveren heb ik een vermelding onder de noemer Rood Kruis in Polder en Kempen van 6/9/1914 teruggevonden.  In ons RB & RP archief heb ik zijn rouwprent teruggevonden.’

Joe schrijft van “de Dokter”, dus als de Van Looveren waarvan hier sprake oorlogsvrijwilliger was en 21 jaar in ‘14 veronderstel ik dat hij nog geen arts was toen de oorlog uitbrak, maar student. Zou zijn vader dan de dokter zijn? Daar moet ik nog even achter zien te komen…