Er zijn verschillende werken die het leven en werk van Joe English beschrijven. Kort na zijn dood is er een eerste laudatio van Cyriel Verschaeve en in 1932 geeft het IJzerbedevaartcomité een biografie uit naar de hand van Filip De Pillecyn, die in de jaren 50 werd heruitgegeven. In ‘73 is er een licenciaatsverhandeling gescherven door Paul C. De Baere aan de faculteit kunstgeschiedenis van de RUG, die voor het eerst de werken catalogeert en het artistieke bestudeert.

In 2008, negentig jaar na zijn overlijden komen er twee boeken uit, in de nasleep van de tentoonstelling die de familiale erfgoed-vzw (kort daarvoor uit de grond gestampt) samen met een hoop sympathisanten organiseert. Het eerste is een rijk geillustreerde en van tekst gestoffeerde catalogus die het vooroorlogse werk omhelst. De tweede de publicatie van een nieuw gevoerd onderzoek door Prof.Dr. Luc Vandeweyer, opnieuw uitgegeven door de vzw IJzerbedevaarten.

Maar omdat boeken uiteraard niet altijd de details opleveren die nodig zijn voor de specifieke research naar locaties zijn er ook de archieven. Naast het ADVN, het Letterenhuis, het Legermuseum en Kadoc is er het familiearchief, waar mijn moeder, Co English en Piet De Baere permanent hun tijd aan wijden om het te organiseren en stukje bij beetje te ontsluiten. De vruchten van dat werk lees je in de nieuwsbrieven. De illustraties op deze blog komen grotendeels uit de familie archieven, zoniet wordt het vermeld. (indien rechthebbenden bezwaren hebben, kunt u dat altijd melden)

Al deze bronnen vormen de basis voor de research die hier wordt vrijgegeven en per onderzoekspiste dienen er zich uiteraard nog tal van ander bronnen aan. Omdat dit nagenoeg het belangrijkste werk is in de voorbereiding van het fotoproject wordt het  stukje bij beetje hier gepubliceerd, samen met de reisverslagen en resultaten.