Dankzij Willy van Breesgata hebben we de militaire fiche, die hij terugvond op het ‘Belgian War Dead Register’. Een archiefstuk dat we tot nu toe nog niet hadden gezien. Mijn kennis opgedaan met het project rond de Heldenhuldezerken leert me dat dit de fiche moet zijn van de militaire graven dienst, post mortem opgesteld dus. Het is mij een raadsel wat alle afkortingen en cijfers zouden kunnen zijn, daarvoor zou ik even terug moeten koppelen met het Legermuseum, maar op het eerste zicht haal ik er al het volgende uit:

– links in de marge staat zijn thuis adres, Veldstraat 1 in St. Michiels. In het interbellum is die wijk even ‘Joe English park’ genoemd, maar nu is het gewoon Canadastraat.

– In tegenstelling tot het militair dossier is de naam English hier wel juist geschreven, doet vermoeden dat de fiche alleszins ouder is dan het militaire dossier. Hoogst waarschijnlijk al kort na zijn overlijden opgesteld

– Onder zijn naam, naast zijn graad (korporaal) zien we enkele compagnies waartoe hij behoorde: 7l (7de Linieregiment), 19e Cie TAG, substistance à la CSFO, Section artistique en dan staat er net boven zijn stamnummer (107/52481) een notitie die moeilijk te plaatsen valt… weer een puzzelstukje dat nog nergens past?

– Daaronder zijn sterfdatum en -plaats en weer daaronder de begrafenisdatum, niet in De Panne maar in Steenkerke: het militair kerkhof n°487 grafzerk IR9280/SI (als ik het goed kan ontcijferen)

Eerste grafmonument door Karel Lateur, ingehuldigd op de bedevaart van 5 september 1920

– Op 3 juni 1925 is het lichaam verplaatst  (exhumé et reinhumé) geweest naar grafplaatsnr. 268. Dit lijkt te kloppen met de geschiedenis die ook in ‘Onsterfelijk in uw steen’ te lezen valt: rond die tijd gaat de militaire overheid over tot het uniformiseren van de Militaire Begraafplaatsen. Elk graf krijgt een eenvormige zerk en de begraafplaatsen worden heringericht volgens een strakker patroon.

Er zijn wat moeilijk te lezen schrijfsels tussen de regels, door de indicatie van de laatste inhumatie van 1932 naar Kaaskerke (Caeskerke) het jaar waarin hij werd bijgezet in de Crypte van de IJzertoren.

– Ook de volgende regels zijn nog even moeilijk te interpreteren, maar het gaat wel telkens om ‘HM Ocean’ (hospitaal militaire) zowel in Brussel als in Oostende; zou het om de archieven van het hospitaal gaan?

– Interessant is zeker ook de in het groen gepende regel over een ‘monument dépassant dimensions préscrites sera inauguré le 5/9/20: op die datum werd de eerste bedevaart georganiseerd en het grafmonument, gemaakt door Karel Lateur, ingehuldigd.

– de volgende regels zijn net iets te summier om veel informatie uit te kunnen halen, vermoedelijk zijn het administratieve nota’s in verband met briefwisseling van en aan zijn weduwe (Mme. Vve. English?), maar daar zal ik een expert van het Legermuseum voor moeten consulteren.