Een beknopt biografisch filmpje (gemaakt voor de tentoonstelling die in 2008 werd georganiseerd)

Je vindt uitvoeriger info over Joe’s leven en werk, op www.joe-english-kunstschilder.be

Het filmpje stopt biografisch bij zijn sterven, maar om dieper inzicht te krijgen in de figuur is het belangrijk te weten wat er na WO1 gebeurde. In 1920 wordt er een bedevaart georganiseerd naar zijn graf in Steenkerke, het is de eerste IJzerbedevaart. English wordt een IJzersymbool, zijn verhaal van tijdens de oorlog wordt ingezet in het discours van de vlaamse beweging tijdens het interbellum en wordt een deel van het spreekwoordelijke ‘vlaamse canon’ tot lang na WO2.

Heden ten dage is hij enkel nog gekend bij de oudere generaties. Door het werk van de familie vzw en de hernieuwde aandacht voor WO1 in de Westhoek komt daar weer verandering in. Ik wil zijn leven en betekenis verder onderzoeken en op een relevante manier in een hedendaagse context bekijken. Dat deed ik eerder dankzij een fotoproject in opdracht van het ADVN, over de Heldenhuldezerken die hij heeft ontworpen.  In 2018, 100 jaar na zijn sterven, zullen er enkele activiteiten georganiseerd worden om hem te herdenken.