Op 1 augustus 1914 werd Joe opgeroepen met de ‘Algemene Mobilisatie’ als reservist. Hij woonde in de Veldstraat nr.1 te St.-Michiels, Brugge. Volgens zijn Mobilisatie-zakboekje behoorde hij tot de 2e Divisie, het 7de linieregiment / Bat 6 / comp. 4. Plaats van mobilisatie: St.-Bernard, Hemiksem.Stamboeknr. 52481 in zijn compagnie.

Zoals gewoonlijk nam Joe in Brugge de trein naar Antwerpen. Het station was toen gelegen op de Vrijdagmarkt (nu ‘t Zand), waar zijn ouderlijk huis stond Vrijdagmarkt, 1. Zijn echtgenote Elisa Goedemé en hun tweejarig dochtertje Lieveke reisden mee. Zij gingen tijdelijk bij haar vader Karel Goedemé logeren in de Markgravestraat nr. 8 in Antwerpen, ook haar zus Jette (Henriette Goedemé) woonde op ditzelfde adres in het oude centrum van de stad. Dit verblijf werd langer dan zij hadden gedacht!

Enkele dagen na hun aankomst, op 4 augustus 1914 brak WO I uit. Duitsland valt België binnen, Frankrijk en Groot-Brittanië verklaarden de oorlog om “Little brave Belgium” te beschermen.

Aan de hand van 12 gele postkaarten (PK) en 4 brieven (Br.) uit het familie-archief English-Goedemé kunnen wij enigszins de militaire loopbaan van Joe reconstrueren, tussen 4 aug. en 21 okt. 1914.

 

Tijdlijn van 4 augustus tot 21 oktober 1914

Onderzoek gevoerd door Piet De Baere.

Pk.1 Joe English aan Elisa Goedemé

4 aug. PK.1 op deze éérste gele kaart schrijft Joe vanuit Brasschaat aan Elisa in Antwerpen: “In een grote beestenwagen en na een lange mars van uit Hemiksem via Niel en Boom naar Brasschaat”. Een van de 17 forten, van de Buitenlinie in de Fortengordel rond Antwerpen, was daar gelegen met een vliegplein.

(op die dag valt het Duitse leger België binnen. Van 5 tot 16 augustus belegering rond Luik)

Pk. 2 – Joe English aan Elisa Goedemé

5 aug. PK.2 – Waar logeert Joe? Waarschijnlijk niet in het fort maar in de stallingen van een kasteel, eigendom van de familie THYS. Zijn taak: “is met sparrebomen barricaden maken”. Joe schrijft van uit ‘Café du Lion Rouge’ in Brasschaat. In deze gemeente woont Dokter Van Looveren, een goede vriend van de familie Goedemé (adres nog niet bekend) Het wordt een plaats van ontmoeting. nvdr: zie ook antwoorden uit brasschaat

Pk. 3 – Joe English aan Elisa Goedemé

7 aug. PK.3 – Joe schrijft over zijn taak: “Om 3u opstaan, naast sparren uitkappen en verslepen, ook aardappelen rapen, loopgrachten delven en schieten op Duitse Vliegtuigen.”

9 aug. PK.4 – Verstuurd van bij Dr. Van Looveren aan de ‘Republiek’ op de Vrijdagmarkt, Brugge (zijn Vader, broers en zussen). Over zijn taak: “loopgrachten maken rond de forten, bossen neerhakken, gehuchten in brand steken, van 3u ’s morgens tot 8u ’s avonds, met” 200 man samen slapen in stallingen van ’t kasteel van familie Thys.” nvdr: zie ook antwoorden uit brasschaat

(12 aug: overwinning van het Belgisch leger bij Halen “Slag der zilveren helmen”.)

 14 aug. PK.5 – Joe heeft Elisa ontmoet bij Dr. Van Looveren. Lieveke bleef bij grootvader Karel en tante Jette. Elisa vertrekt naar Brugge : “Gelukkige hoogdag”.

15 aug. : Joe gaat naar de kerk (in Brasschaat?)

Pk. 5 – Joe English aan Elisa Goedemé

(19 aug. : bloedbad in Aarschot ! )

 22 aug. PK. 6 – Joe zit op een hoogte bij ’t kanon  en schrijft op zijn kaartje “ Plots breekt mijn inktpot “! Hij schrijft verder in potlood. – Bezoekt Dr. Van Looveren en ontvangt daar de post van Elisa.

(24-26 aug.: eerste uitval van de Belgen uit Antwerpen naar de Dijle)

Brief aan de ‘republiek’ op de vrijdagsmarkt in Brugge.

25 aug. PK.7 Joe doet de wacht bij het fort van Schoten. Hij schrijft over “de verwoeste streek / loopgraven delven “

(25 en 26 aug.: bloedbad in Leuven en verwoestingen)

30 aug. Br.1 -Zondag  Beschieting van Joe’s soldaten-logies (stallingen van het kasteel) om 6u ’s morgens door het Franse leger “als oefening” ! “Stomme vergissing, geen slachtoffers”.

1 sept. vervolg> Br.1 -dinsdag : “op wacht in de sparrebossen bij ’t Vliegplein. Aan de overzijde van het vliegplein zien we de kerk van Kalmthout”, het gevolg van de ontbossing. Joe trekt van Brasschaat naar Ekeren: ”niet geslapen 24/24 u werken “

2 sept. vervolg >Br.1 –woensdag: “Beschietingen ’s nachts met alarm”

8 sept. Br.2 – krijgt een brief uit Brugge van Vader Henry English via Dr. Van Looveren. “15u40 kolossale slag “ / Het rode klooster is vernield in Brasschaat. In deze periode tekent Joe het portret “Mon ami Gaston” nvdr: zie ook antwoorden uit brasschaat

11 sept. PK.8 Joe was op bezoek bij Dr. Van Looveren. Hij vermeldt twee portretten die hij tekende, maar heeft geen tekengerief bij. Joe vraagt aan Elisa om: “een tekenblok (8 x 10cm ) en een crayon conté n.2 blauw.”

(9-13 sept. 2de uitval van de Belgen uit Antwerpen naar de Dijle)

Mon Ami Gaston, getekend op 15 september 1914

25 sept. PK.9 Joe is tussen 11 en 24 sept. op bezoek geweest bij de fam. Goedemé in Antwerpen. “met de tram via de Peerdenmarkt en Oude Bareel”. Hij hielp in Merxem een gekwetste soldaat naar de school (of het klooster) van de Broeders van Liefde. Bij zijn familie en gezin (in de Markgravestr.) krijgt hij een foto van Lieveke en “een pot Kwata” mee.

(25 sept. : 3de uitval van de Belgen uit Antwerpen)

(28 sept. tot 10 okt. : beleg van Antwerpen door de Duitsers)

4 okt. PK.10 – Joe krijgt in Brasschaat bezoek van Vader Henry. Het is waarschijnlijk de laatste ontmoeting tussen vader en zoon. Vader geeft hem geld en sigaren.

6 okt. PK. van Elisa!   Elisa Goedemé vertrekt uit Antwerpen naar Brugge. Zij schrijft aan Joe: “We zijn goed aangekomen – zien we elkaar ooit terug?”

Pk. 6 – Joe English aan Elisa Goedemé

(De bevolking van Antwerpen vlucht over de Nederlandse grens)

7 okt. Br. 3   (Het Belgische leger wijkt uit naar linkeroever) Joe krijgt een nieuwe taak in Brasschaat: het overdragen van bevelen en informatie van de oversten naar de gevechtslinies. Hij vormt met 3 anderen een groepje van 4. Als afscheid tekent hij het portret van het dochtertje van de familie Thys op het kasteel.

 (8 okt. Koning Albert 1 geeft het bevel om Antwerpen te verlaten en vertrekt richting Oostende)

(10 okt. de versterkte vesting Antwerpen capituleert)

Joe vertrekt met het leger van Linkeroever richting kust via Moerbeke-Zelzate – Maldegem.

 11/12 okt. PK.11 : Joe overnacht met zijn 3 compagnons in Adegem bij de familie De Baedts

( 12/13 okt. Het 7de linie waartoe Joe behoort overnacht in de kazerne in Brugge in de Langestraat. ’s Avonds (na 4u) mogen de soldaten de stad intrekken)  Heeft Joe toen voor het laatst zijn familie of gezin ontmoet?

 (14 okt. Brugge wordt bezet door het Duitse leger en 2 weken later door het Marinekorps Flandren. In Oostende schepen de Belgische vluchtelingen in naar Engeland. Het 7de linie trekt van Oostende door naar St.-Joris bij Nieuwpoort)

(15 okt. Oostende wordt bezet door het Duitse leger)